Impressum

AIXLAW Rechtsanwälte Speicher, Betzer PartGmbB

Forma prawna: Spółka partnerska z ograniczoną odpowiedzialnością zawodową (Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung [PartGmbB]), wpisana do rejestru partnerstw w sądzie Amtsgericht Essen pod numerem: PR 2219.

Adres

AIXLAW Rechtsanwälte Speicher,Betzer PartGmbB

Goethestraße 5
52064 Aachen

aachen@aixlaw.de

T: +49 (0) 241 160 205-0
F: +49 (0) 241 160 205-10

Numer podatkowy: 201/5236/1540

NIP: DE252501554

Odpowiedzialni partnerzy

Martin Speicher

Thomas Betzer

Sebastian Kobylarczyok

Joachim Schmidt

Axel Kanert

Guido Jacobs

Christoph Schüll

Rudolf Günter

Partnerzy są adwokatami dopuszczonymi w Niemczech do wykonywania zawodu adwokata. Nadzór zawodowy sprawuje Izba Adwokacka w Kolonii, Riehler Str. 30, 50668 Köln. Zgodnie z § 5 TMG informujemy, że na naszą działalność mają zastosowanie wskazane linkiem regulacje prawno-zawodowe.

Właściwością miejscową we wszelkich sporach między spółką partnerską lub poszczególnymi partnerami i osobami trzecimi, o ile one nie są konsumentami, jest Akwizgran.

Ubezpieczenie zawodowe OC

Nasza działalność zawodowa w Niemczech jak i w obrębie UE jest ubezpieczona w towarzystwie ubezpieczeniowym Provinzial Rheinland Versicherung AG, 40195 Düsseldorf, nr polisy: 40006 508 706-6, na sumę do 2,5 miliona EUR za każde zdarzenie ubezpieczeniowe. Nasze ubezpieczenie spełnia wymogi § 8 ust. 4 PartGG (ustawy o spółkach partnerskich osób wykonujących wolne zawody).

Mediacja pozasądowna

W razie sporów między adwokatami i ich zleceniodawcami istnieje na wniosek możliwość pozasądownej mediacji przed regionalną Izbą Adwokacką w Kolonii lub przed Komisją Mediacyjną Adwokatury Federalnej przy Federalnej Izbie Adwokackiej (www.brak.de – Email: schlichtungsstelle@brak.de).

Zdjęcia

Specjalnie oznaczone obrazy obrazów:

Lothar Wels – www.wels-images.com